Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby u pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej - aktywność wybranych hydrolaz w szczepach Candida albicans

Autor:
Jolanta Kwaśniewska, Grażyna Loga, Anna Woźniacka, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Anna Sysa-Jędrzejowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
90
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, Candida albicans, enzymy, hydrolazy
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjenci poddawani terapii lekami immunosupresyjnymi są narażeni na większe ryzyko obecności grzybów w różnych ontocenozach. Istotne wydaje się badanie cech szczepów wyodrębnionych od osób o obniżonej odporności. Cel: Celem pracy była ocena aktywności hydrolaz w szczepach Candida albicans, wyodrębnionych z różnych ontocenoz pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej (grupa A) oraz porównanie z aktywnością tych enzymów u szczepów, pochodzących od chorych z nowotworami (grupa B). Materiał i metody: Aktywność enzymatyczną szczepów C. albicans zbadano za pomocą testu API ZYM® (bioMerieux). Wyniki: W szczepach C. albicans pochodzących z jamy ustnej pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej ujawniono aktywność do 16 hydrolaz, z narządów płciowych - do 9 enzymów i ze skóry do 13, w szczepach C. albicans wyodrębnionych z jamy ustnej chorych z nowotworami -do 19 hydrolaz. Szczepy C. albicans wyizolowane z różnych ontocenoz pacjentów z grupy A cechowała najwyższa aktywność fosfatazy kwaśnej, a szczepy C. albicans wyodrębnione z jamy ustnej pacjentów z grupy B - fosfatazy kwaśnej i naftolu AS-BI-fosfohydrolazy. U szczepów C. albicans pochodzących z jamy ustnej pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej stwierdzono - w porównaniu ze szczepami z tej samej ontocenozy u pacjentów z nowotworami - istotnie wyższą aktywność fosfatazy kwaśnej (p<0,001), istotnie niższą 6 enzymów, takich jak lipaza (C 14), arylamidaza cystyny, a-galaktozydaza, (3-glukuronidaza, N-acetylo-|3-glukozaminidaza (p<0,001) oraz p-galaktozydaza (p<0,01). U wszystkich szczepów pacjentów grupy A brak było aktywności (3-glukozydazy, a-mannozydazy i a-fukozydazy. Wnioski: 1. Szczepy Candida albicans wyodrębnione od pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej cechują się najwyższą aktywnością fosfatazy kwaśnej, a od pacjentów z nowotworami - fosfatazy kwaśnej i naftolu AS-BI-fosfohydrolazy. 2. W szczepach C. albicans wyizolowanych z ontocenozy jamy ustnej pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej stwierdza się aktywność większej liczby badanych hydrolaz (do 16) niż w szczepach z ontocenozy narządów płciowych (do 9) i skóry (do 13). 3. Wyższa - w porównaniu ze szczepami pochodzącymi z jamy ustnej pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej - aktywność enzymów hydro litycznych dotyczy szczepów C. albicans wyodrębnionych od chorych z nowotworami i klinicznymi objawami grzybicy jamy ustnej.