Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: OSTRE USZKODZENIE NEREK U NOWORODKA Z CIĘŻKIM ODWODNIENIEM HIPERNATREMICZNYM

Autor:
Grażyna Krzemień, Agnieszka Szmigielska, Dominika Adamczuk, Maria Roszkowska-Blaim
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
84
Strona końcowa:
85
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
odwodnienie hipernatremiczne, ostre uszkodzenie nerek, karmienie piersią
Czytaj

Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury - AKI) występuje u 3-8% noworodków leczonych na oddziałach intensywnej terapii noworodka. Jedną z przyczyn AKI w tym wieku mogą być trudności w karmieniu. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek noworodka, u którego niewłaściwe karmienie piersią doprowadziło do ciężkiego odwodnienia hipernatremicznego i ostrego uszkodzenia nerek.