Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: SKUTECZNE LECZENIE KAMICY ODLEWOWEJ (CYSTYNOWEJ) PĘCHERZA MOCZOWEGO U 2,5-ROCZNEJ DZIEWCZYNKI - OPIS PRZYPADKU

Autor:
Anna Rogowska-Kalisz, Krzysztof Zeman, Elżbieta Jaskólska, Marcin Tkaczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
92
Strona końcowa:
96
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
kamica cystynowa, dzieci, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Kamica cystynowa układu moczowego w przebiegu cystynurii jest wrodzonym schorzeniem opartym na defekcie genetycznym. Nierozpoznana odpowiednio wcześnie i nieskutecznie leczona prowadzi do uszkodzenia nerek, w tym - niezwykle rzadko - do schyłkowej niewydolności nerek. Celem pracy jest opis przypadku diagnostyki i skutecznego leczenia kamicy odlewowej pęcherza u 2,5-letniej dziewczynki. Materiał i metody: Chora 2,5-letnia została przyjęta do kliniki z powodu krwiomoczu i silnych bólów podbrzusza w trakcie mikcji. Wstępna analiza potwierdziła obecność kamicy odlewowej pęcherza moczowego z pojedynczymi złogami w obrębie lewej nerki, z towarzyszącym zakażeniem układu moczowego. Czynność nerek była prawidłowa. Potwierdzono obecność cystynurii w analizie jakościowej oraz ilościowej moczu oraz obecność cystyny w badaniu chemicznym złogu. Wdrożono leczenie za pomocą: cytrynianów, kaptoprilu, antybiotyków, leków rozkurczowych, przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Zastosowano obfitą płynoterapię, dietę niskometioninową, niskobiałkową, wysokopotasową, niskosodową. Wyniki: Przez 8 dni leczenia dziewczynka wydalała złogi z pęcherza dość swobodnie, jednak pozostał jeden duży złóg w okolicy szyi pęcherza, tkwiący głęboko w śluzówce, który usunięto drogą cystolitotomii. W trakcie 2-letniej obserwacji u dziewczynki nadal stosowano profilaktykę. W tym czasie dziecko nie miało nawrotów kamicy układu moczowego, mimo że wydalanie cystyny było nadal wysokie (650 mg/dobę). Wnioski: Wczesna diagnostyka kamicy cystynowej u dzieci pozwala na wdrożenie właściwej terapii. Leczenie skojarzone chirurgiczno-zachowawcze jest leczeniem z wyboru w ciężkich postaciach odlewowej kamicy cystynowej.