Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu ekstraktu z grejpfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida albicans. Doniesienia wstępne

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wiaczesław Niczyporuk, Grzegorz Winter
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
91
Strona końcowa:
95
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
ekstrakt z grejpfruta, działanie przeciwgrzybicze
Czytaj

Wstęp: Esktrakt z grejpfruta został odkryty w roku 1980 przez amerykańskiego lekarza immunologa Jacoba Haricha. Cel pracy: Celem pracy była wstępna ocena wpływu ekstraktu z grejpfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida albicans. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 szczepów Candida albicans wyizolowanych z różnych ontocenoz od pacjentów z czynnymi objawami kandydozy. Do badań użyto ekstraktu z grejpfruta w wodnym roztworze gliceryny roślinnej (Citrosept Cintamani Poland), itrakonazolu, ketokonazolu oraz flukonazolu. Oceny wrażliwości dokonano metodą kolejnych rozcieńczeń. Oznaczano minimalne stężenie hamujące {Minimal Inhibitory Concentrations - MIC) w mg/l na klasycznym podłożu Sabourauda (Bio-Rad) oraz podłożu YNB (Dom Handlowy Nauki PAN w Krakowie). Wyniki: Na podłożu Sabourauda średni MIC ekstraktu z grejpfruta wynosił 6,25 mg/l, itrakonazolu 89,61 mg/l, flukonazolu 87,31 mg/l i ketokonazolu 8,52 mg/l. Na podłożu YNB uzyskano średni MIC ekstraktu z grejpfruta - 2,13 mg/l, itrakonazolu - 169,5 mg/l, flukonazolu - 200 mg/l i ketokonazolu - 55,38 mg/l. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w średnich wartościach MIC dla szczepów Candida albicans na podłożu Sabourauda między ekstraktem z grejpfruta a itrakonazolem i flukonazolem (p<0,001), na podłożu YNB między ekstraktem z grejpfruta a itrakonazolem, flukonazolem i ketokonazolem (p<0,001). Wykazano także istotne statystycznie różnice między MIC na podłożu Sabourauda a YNB dla ekstraktu z grejpfruta (p<0,005), itrakonazolu, flukonazolu i ketokonazolu (p<0,001). Wnioski: Wydaje się, że ekstrakt z grejpfruta wywiera działanie przeciwgrzybicze w odniesieniu do Candida albicans. Wskazane są dalsze rozszerzone badania na większej liczbie szczepów oraz innych gatunkach grzybów.