Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba refluksowa przełyku u dzieci z przewlekłym zaparciem stolca

Autor:
Ryszard Makosiej, Beata Sordyl, Elżbieta Czkwianianc
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
74
Strona końcowa:
78
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
refluks żołądkowo-przełykowy, zaparcie, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego stanowią narastający problem kliniczny. Wydaje się, że u części dzieci nieprawidłowości czynnościowe dotyczą zarówno górnego, jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeśli objawy zaparcia dominują w obrazie klinicznym, mogą maskować dyskretne objawy refluksu przełykowego. Celem pracy była ocena wpływu przewlekłego zaparcia na występowanie choroby refluksowej przełyku u dzieci. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 56 dzieci w wieku 3-17 lat (średnia wieku 9,31; mediana 9,0 SD±4,0) z przewlekłym zaparciem stolca i nawracającymi lub chronicznie występującymi objawami dyspeptycznymi bądź problemami sugerującymi refluks żołądkowo-przełykowy. W poszukiwaniu przyczyny tych objawów przeprowadzono badania biochemiczne, analityczne oraz mikrobiologiczne, a także badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego i pH-metrię przełyku. W toku analizy przyczyn zaparcia stolca przeprowadzono ultrasonograficzną ocenę jamy brzusznej z uwzględnieniem przestrzeni zapęcherzowej i wielkości bańki odbytnicy, wykonano test Hintona, a u dzieci współpracujących defekografię i manometrię rektalną. Wyniki: U wszystkich badanych dzieci w badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej stwierdzono poszerzenie bańki odbytnicy. W wykonanym teście Hintona wykazano wydłużenie czasu pasażu jelitowego z koncentracją znacznika w odcinku anorektalnym, zaś w badaniu manometrycznym i defekograficznym często stwierdzano zaburzenia funkcji mięśni dna miednicy z nieprawidłowym odruchem hamowania odbytniczo-odbytowego (recto-anal inhibitory reflex - RAIR). Przeprowadzone analizy kliniczne i badania dodatkowe pozwoliły na ustalenie rozpoznania przewlekłego czynnościowego zaparcia stolca. U 69,4% spośród nich udokumentowano współistnienie choroby refluksowej przełyku na podstawie obecności zmian o charakterze zapalnym bądź nadżerek uwidocznionych w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zmiany zapalne zostały potwierdzone histopatologicznie w bioptatch błony śluzowej przełyku, pobranych podczas badania endoskopowego (wykazano obecność nacieków komórek zapalnych). U pozostałych dzieci, pomimo zgłaszanych dolegliwości, w badaniach górnego odcinka przewodu pokarmowego nie wykazano odchyleń od stanu prawidłowego, tylko u dzieci z zapaleniem przełyku potwierdzono kwaśny refluks przełykowy w 24-godzinnej pH-metrii. Wnioski: Zaobserwowane współistnienie przewlekłego zaparcia stolca z chorobą refluksową przełyku sugeruje związek przyczynowo-skutkowy między tymi jednostkami.