Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Działanie Citroseptu (Cintamani) na grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida wyizolowane z zakażeń dróg oddechowych

Autor:
Anna Kędzia
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
100
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
ekstrakt z grejpfruta, grzyby drożdżopodobne
Czytaj

Wstęp: 0 możliwościach zastosowania owoców grejpfruta w lecznictwie pisał w 310 r. p.n.e Teofrast, a później rzymski przyrodnik Pliniusz Starszy (23-79 n.e.). Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie in vitro wrażliwości na Citrosept (Cintamani) grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida wyizolowanych z ostrych i przewlekłych zakażeń dróg oddechowych. Materiał i metody: Oznaczono wrażliwość na Citrosept (Cintamani) 98 szczepów grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida wyodrębnionych z materiałów pobranych od pacjentów z zakażeniem dróg oddechowych. Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Inokulum zawierało 106 CFU na 1 kroplę. Posiewów dokonywano aparatem Steersa. Inkubację prowadzono w temp. 37°C przez 24 godziny. Za MIC uznano takie najmniejsze rozcieńczenie Citroseptu, które hamowało wzrost grzybów drożdżopodobnych. Wyniki: Wyniki wskazują, że preparat wykazał dużą aktywność wobec badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych. Największą wrażliwość wykazały szczepy z gatunku C. tropicalis (42%) i C. krusei (37%) (MIC w zakresie <12,5-50 ug/ml). Nieco niższą wrażliwością charakteryzowały się szczepy z gatunku C. albicans. Minimalne stężenia dla 24% szczepów wynosiły <12,5-50 ug/ml, dla 6 (12%) szczepów 100 ug/ml, a dla 31 (64%) szczepów >200 gg/ml. Najmniej wrażliwe na Citrosept były szczepy C. kefyr (MIC=200 ug/ml) i C. parapsilosis (MIC>200 ug/ml). Wnioski: 1. Citrosept wykazał dużą aktywność wobec badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida. 2. Najbardziej wrażliwe na preparat były szczepy z gatunku Candida tropicalis i Candida krusei. 3. Najmniej wrażliwe na Citrosept były szczepy z gatunku Candida parapsilosis i Candida kefyr.