Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Guzkowy przerost limfoidalny u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku

Autor:
Izabela Kubińska, Katarzyna Szabelska-Zakrzewska, Elżbieta Czkwianianc
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
102
Strona końcowa:
104
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
guzkowy przerost limfoidalny, deficyt IgA, Helicobacter pylori, dzieci
Czytaj

Guzkowy przerost limfoidalny (nodular lymphoid hyperplasia - NHL) zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest rzadką zmianą przewodu pokarmowego o niewyjaśnionej etiopatogenezie. W pracy przedstawiony jest przypadek 16-letniej dziewczynki z polipowatością błony śluzowej dwunastnicy i jelita krętego oraz z zaburzeniami immunologicznymi i zakażeniem Helicobacter pylori. Analiza histopatologiczna wycinków dwunastnicy wykazała liczne przerośnięte grudki chłonne. Po zastosowanym leczeniu eradykacyjnym stwierdzono częściową regresję zmian polipowatych w przewodzie pokarmowym.