Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metaanaliza badań efektywności leków biologicznych w łagodzeniu objawów depresyjnych u chorych na łuszczycę

Autor:
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
57
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
leki biologiczne, łuszczyca, depresja
Czytaj

Wprowadzenie: Leki biologiczne znalazły już ustaloną pozycję w lecznictwie dermatologicznym. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują ponadto na ich korzystny wpływ w łagodzeniu objawów depresyjnych u chorych na łuszczycę. Cel pracy: Przeprowadzenie ilościowej syntezy wyników w formie metaanalizy niezależnych badań dotyczących oceny skuteczności wpływu leków biologicznych na objawy depresyjne u chorych na łuszczycę. Materiał i metody: W wyborze badań oceniających wpływ stosowania infliksymabu, etanerceptu, adalimumabu i ustekinumabu na objawy depresyjne u chorych na łuszczycę kierowano się koniecznością uwzględnienia randomizowanych badań kontrolowanych (randomized control trials - RCT) z podwójnie ślepą próbą i dostatecznym poziomem wiarygodności danych. W metaanalizie wykorzystano model z efektem zmiennym. Wyniki: Metaanalizę przeprowadzono na podstawie badań z dostatecznym poziomem wiarygodności danych uwzględniając 2 badania RCT przeprowadzone u 864 chorych na łuszczycę, które dotyczyły stosowania adalimumabu i ustekinumabu. Wykazano, że w łagodzeniu objawów depresyjnych u chorych na łuszczycę stosowanie adalimumabu istotnie statystycznie redukuje nasilenie objawów depresyjnych w porównaniu z placebo (MD=-0,61 [dolny 95% CI=-1,01, górny 95% CI=-0,21). Ponadto stosowanie ustekinumambu istotnie statystycznie obniżało nasilenie objawów depresyjnych w porównaniu z placebo zarówno w dawce 90 mg (MD=-0,74 [dolny 95% CI=-0,88, górny 95% CI=-0,6]), jak też 45 mg (MD=-0,64 [dolny 95% CI=-0,78, górny 95% CI=-0,5]). Wnioski: W łagodzeniu objawów depresyjnych u chorych na łuszczycę stosowanie adalimumabu i ustekinumambu jest bardziej skuteczne w porównaniu z placebo i wyznacza nowy kierunek potencjalnego wykorzystania leczenia biologicznego.