Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postać rozsiana ziarniniaka obrączkowatego: analiza spektrum klinicznego

Autor:
Marta Sędzielewska, Agnieszka Mazurek, Aleksandra Zamirska, Adam Reich
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
63
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ziarniniak obrączkowaty, choroby współistniejące, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Ziarniniak obrączkowaty jest łagodnym schorzeniem o przewlekłym przebiegu, którego patogeneza pozostaje nieznana. Celem pracy była kliniczna charakterystyka postaci rozsianej ziarniniaka obrączkowatego z uwzględnieniem schorzeń współistniejących oraz stosowanych metod terapii. Materiał i metody: Badanie objęło 53 chorych z rozsianą postacią ziarniniaka obrączkowatego. Na podstawie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej ocenie poddano morfologię kliniczną i lokalizację zmian skórnych, współwystępowanie chorób ogólnoustrojowych oraz zastosowane metody terapii, a uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej. Wyniki: Ziarniniak obrączkowaty częściej dotyczył kobiet (stosunek kobiet do mężczyzn 3,1:1). Silnie zaznaczony szczyt zachorowania na postać rozsianą ziarniniaka obrączkowatego przypadał na szóstą dekadę życia. Zmiany skórne najczęściej miały charakter grudek (39,6%) oraz ognisk rumieniowych (22,6%). Wykwity najczęściej lokalizowały się na kończynach dolnych (77,4%), kończynach górnych (69,8%) i tułowiu (62,3%). Wśród schorzeń współistniejących najczęściej stwierdzano nadciśnienie tętnicze (32,1%) oraz cukrzycę (20,8%). Spośród różnych metod terapii najszerzej stosowane były glikokortykosteroidy miejscowe (77,4%) oraz foto- lub fotochemoterapia (56,6%). Wnioski: Postać rozsiana ziarniniaka obrączkowatego częściej dotyczy płci żeńskiej oraz osób po 50. r.ż. Morfologia zmian skórnych w ziarniniaku obrączkowatym jest zmienna, co może utrudniać postawienie właściwego rozpoznania.