Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odmiana pozagenitalna liszaja twardzinowego: etiopatogeneza, obraz kliniczny i opcje terapeutyczne

Autor:
Igor Michajłowski, Dorota Kozicka, Michał Sobjanek, Monika Konczalska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
73
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
liszaj twardzinowy, etiologia, patogeneza, leczenie
Czytaj

Liszaj twardzinowy (lichen sclerosus; LS) jest przewlekłą dermatozą zapalną o nieznanej etiologii. Wykwity najczęściej lokalizują się w obrębie zewnętrznych narządów płciowych, natomiast pozagenitalne umiejscowienie zmian (extragenital LS; ELS) jest rzadkie. Rozległość zmian, jak również stadium rozwoju wykwitów determinują wybór odpowiedniej opcji terapeutycznej, jednak skuteczność poszczególnych metod pozostaje przedmiotem dyskusji. Celem niniejszej pracy jest analiza epidemiologiczna, kliniczna oraz przegląd aktualnych wytycznych dotyczących terapii liszaja twardzinowego o lokalizacji pozapłciowej.