Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesne metody leczenia pęcherzycy zwykłej z punktu widzenia początkującego lekarza

Autor:
Paweł Pietkiewicz, Michał Torz, Justyna Gornowicz-Porowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
81
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca zwykła, leczenie
Czytaj

Krąg pęcherzycy zwykłej obejmuje przewlekłe, potencjalnie śmiertelne śluzówkowo-skórne autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe: pęcherzycę zwykłą, pęcherzycę bujającą oraz część przypadków pęcherzycy opryszczkowatej, pęcherzycy paraneoplastycznej i pęcherzycy mediowanej przez leki. Przeciwciała pęcherzycowe skierowane są przeciwko antygenom desmogleinowym i niedesmogleinowym. Postęp biologii molekularnej umożliwia precyzyjniejsze poznanie mechanizmów rządzących tym kręgiem chorób i znalezienie miejsca uchwytu dla nowych leków działających na poziomie wytwarzania autoprzeciwciał oraz indukcji apoptozy i akantolizy.