Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w praktyce dermatologicznej

Autor:
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
88
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
dermatologia, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania
Czytaj

Wobec istniejącej w pracach różnych autorów mnogości prób kategoryzacji zaburzeń z kręgu psychodermatologii pomocne w codziennej praktyce klinicznej jest wykorzystywanie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Najczęstsze zaburzenia, które mogą stanowić przedmiot konsultacji psychiatrycznej pacjenta kierowanego przez dermatologa można usystematyzować w następujący sposób: otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej, inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu, uporczywe zaburzenia urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne) i zaburzenia lękowe, zaburzenia hipochondryczne, inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach, zaburzenia nawyków i popędów (impulsów), inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, upośledzenie umysłowe. W artykule przedstawiono w zarysie zakres zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w praktyce dermatologicznej.