Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychologiczne aspekty trądziku pospolitego

Autor:
Grażyna Broniarczyk-Dyła, Anna Pajor
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
92
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik pospolity, psychodermatologia, izotretynoina, jakość życia
Czytaj

W ostatnich latach dużą wagę przywiązuje się do psychologicznych aspektów chorób skóry. Wiele z nich zalicza się do chorób psychosomatycznych, które wpływają na funkcjonowanie chorych, obniżając wyraźnie ich jakość życia. Trądzik pospolity jest chorobą rozpowszechnioną głównie wśród osób młodych, to jest występuje w okresie życia, kiedy szczególnie ważna jest akceptacja ze strony rówieśników. Widoczne zmiany skórne mogą wpływać na negatywny odbiór pacjentów przez otoczenie, a przez to przyczyniać się do zwiększenia uczucia lęku. Ze względu na te trudności - mimo że trądzik nie jest chorobą zagrażającą życiu - u osób chorujących stosunkowo często rozwijają się problemy natury psychicznej, takie jak obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia lękowe, nastroju, a nawet myśli i próby samobójcze. Zaburzenia te pojawiają się niekiedy mimo relatywnie niewielkich zmian chorobowych. Zwraca się również uwagę na to, że czynniki psychologiczne, takie jak narażenie na długotrwały stres, mogą przyczyniać się do zaostrzenia zmian chorobowych w przebiegu trądziku. Negatywny wpływ trądziku na stan psychiczny pacjentów sprawia, że niezwykle ważny jest wybór skutecznego leczenia zmian skórnych w jak najwcześniejszym etapie choroby. W ciężkich bądź opornych na leczenie odmianach choroby dobre efekty kliniczne obserwuje się po włączeniu doustnej izotretynoiny. Leczenie to jest jednak w Polsce nadal uznawane za ryzykowne, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Najnowsze dane nie potwierdzają tych obserwacji, a leczenie izotretynoiną ze względu na jej skuteczność terapeutyczną poprawia jakość życia pacjentów oraz zmniejsza poziom lęku.