Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka tworzenia kamieni nerkowych u dzieci z otyłością i nadwagą

Autor:
Hanna Borysewicz-Sańczyk, Tadeusz Porowski, Andrzej Hryniewicz, Marcin Baran, Aneta Zasim, Artur Bossowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
2
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
57
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
pediatria, kamica moczowa, otyłość
Czytaj

Wprowadzenie: Otyłość u dzieci zaczyna przybierać rozmiary epidemii, a jej metaboliczne i sercowo-naczyniowe powikłania stanowią realne zagrożenie już u najmłodszych pacjentów. Badania prowadzone u osób dorosłych wykazały, że otyłość i nadwaga mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nerek i rozwoju kamicy nerkowej. Cel pracy: Ocena związku między nadwagą i otyłością a czynnikami ryzyka tworzenia kamieni szczawianu wapnia u dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 249 dzieci z otyłością i nadwagą w wieku od 3 do 18 lat (śr. 13±4,5 roku). Grupę kontrolną stanowiło 281 dzieci zdrowych. W badaniach laboratoryjnych oceniano stężenia elektrolitów w dobowej zbiórce moczu, stężenia szczawianów, cytrynianów i pH moczu oraz spontaniczną krystalizację szczawianów wapnia w moczu metodą Bonn Risk Index (BRI). Wyniki: W badanej grupie średnie stężenie szczawianów było istotnie statystycznie wyższe niż w grupie kontrolnej (0,52±0,48 vs. 0,26±0.12; p <0,05). Średnie stężenie jonów wapnia w moczu pacjentów z nadwagą/otyłych było wyższe niż u pacjentów z prawidłową masą ciała, różnica ta była bliska istotności statystycznej (3,23±2.55 vs. 2,58±1,59; p=0,0537). Średnie pH moczu w badanej grupie wynosiło 6.28±0.46 i było istotnie statystycznie niższe (p <0,05) niż średnie pH moczu w grupie kontrolnej, które wynosiło 6,40±0,47. Średnie stężenie cytrynianów w moczu pacjentów z nadwagą/otyłych było znamiennie niższe niż w grupie dzieci z prawidłową masą ciała (431,2±309,5 vs. 637,2±310,7; p <0,05). Wnioski: Wyniki sugerują, że otyłość i nadwaga u dzieci są związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju kamicy nerkowej. Redukcja masy ciała może stanowić jedną z potencjalnych metod zapobiegania rozwojowi kamicy moczowej.