Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wrodzony izolowany niedobór immunoglobuliny A

Autor:
Alicja Binek, Przemysława Jarosz-Chobot
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
2
Strona początkowa:
76
Strona końcowa:
78
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
immunoglobulina A, niedobór IgA, autoimmunizacja
Czytaj

Immunoglobulina A jest głównym białkiem w układzie odporności błon śluzowych. Wrodzony izolowany niedobór immunoglobuliny A (sIgAD) jest najczęstszym pierwotnym niedoborem odporności u osób rasy kaukaskiej. Występowanie sIgAD jest powiązane z określonymi haplotypami regionu MHC. U większości osób sIgAD nie pociąga za sobą objawów klinicznych i jest wykrywany przypadkowo. U niektórych pacjentów stwierdza się jednak nawracające infekcje, choroby alergiczne i zaburzenia autoimmunologiczne. W toczniu rumieniowatym układowym, w cukrzycy typu 1, w chorobie Gravesa oraz celiakii stwierdza się częstsze występowanie niedoboru. Oznaczenie stężenia całkowitego IgA w diagnostyce celiakii jest niezbędne. U pacjentów z sIgAD należy leczyć współistniejące jednostki chorobowe. sIgAD może przejść w pospolity zmienny niedobór odporności (CVID). Patogeneza oraz mechanizmy molekularne związane z rozwojem sIgAD wymagają dalszych badań.