Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Probiotyki i prebiotyki jako aktywny składnik żywności funkcjonalnej

Autor:
Lucyna Kapka-Skrzypczak, Joanna Niedźwiecka, Andrzej Wojtyła, Marcin Kruszewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
83
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, żywność funkcjonalna
Czytaj

Nauki z zakresu żywności i żywienia człowieka dostarczają wielu dowodów potwierdzających związek między rodzajem spożywanych produktów spożywczych a zdrowiem, co wraz z obserwowanym wzrostem świadomości konsumentów na temat pozytywnego bądź negatywnego wpływu poszczególnych składników i produktów spożywczych na zdrowie stało się podwaliną stworzenia koncepcji żywności funkcjonalnej. Celem tego typu żywności - poza dostarczaniem niezbędnych makro- i mikroskładników - jest wywieranie dodatkowego korzystnego efektu zdrowotnego. Dobrym przykładem mogą tu być produkty spożywcze będące źródłem bakterii probiotycznych, prebiotyków bądź obu jednocześnie. Dostarczają one nie tylko istotnych składników odżywczych, ale także mikroorganizmów i/lub związków polisacharydowych nietrawionych przez enzymy przewodu pokarmowego człowieka, które wywierają korzystny efekt terapeutyczny bądź profilaktyczny względem określonej jednostki chorobowej lub poprawiają ogólny stan zdrowia. W pracy przedstawiono znaczenie prozdrowotne probiotyków i prebiotyków w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na ich zdolność do wywierania efektu immunomodulacyjnego, korzystny wpływ na układ pokarmowy, aktywność przeciwnowotworową, możliwości zastosowania w prewencji chorób układu krążenia oraz perspektywy wykorzystania w profilaktyce i leczeniu otyłości.