Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Patologia i hodowla narządów w eksperymantalnym modelu kandydozy układowej

Autor:
Asuman Birinci, Levent Yíldíz, Sahin Özdemir, Oguz Aydín, Ahmet Saniç, Belma Durupínar
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
126
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, kandydoza, patologia, hodowla
Czytaj

Obecność Candida albicans we florze ludzi i zwierząt powoduje zakażenia układowe, ze szczególnie wysokim stopniem zachorowalności i śmiertelności u chorych biorących leki immunosupresyjne i antybiotyki o szerokim działaniu. W celu zbadania zmian narządowych oraz relacji między histopatologią a hodowlą narządu w kandydozie układowej, poddano eksperymentalnemu badaniu infekcję u szczurów. Próbki tkanek wątroby, śledziony, płuca, mózgu i nerki pobrano od szczurów, które zdechły w trakcie eksperymentu lub zostały zabite po jego ukończeniu. Zaobserwowano istotne różnice histopatologiczne między grupą badaną a kontrolną. Podczas gdy w grupie kontrolnej zanotowano zmiany niespecyficzne, w grupie badanej najczęściej występowały zmiany ostre i śmiertelne. Najpoważniejsze z nich wystąpiły w nerce. Hodowla Candida albicans była dodatnia we wszystkich tkankach ze znacznymi zmianami histopatologicznymi. Wyniki hodowli i histopatologii były podobne.