Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby powietrza wewnętrznego w krajach europejskich

Autor:
Bronisław Zyska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
140
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, powietrze wewnętrzne, mieszkania, biblioteki, kopalnie węgla, tartaki, zagrożenie zdrowotne, wydzielanie mikotoksyn
Czytaj

W oparciu o własne wyniki badań i literaturę przedmiotu zestawiono listę grzybów stwierdzonych w mieszkaniach w Danii, Holandii, Polsce, Anglii i Szkocji. W drugim bloku listy podano gatunki grzybów w wybranych gmachach użyteczności publicznej, szczególny nacisk kładąc na biblioteki w Polsce i niektórych krajach Europy. Zebrane dane uzupełniono gatunkami grzybów wyizolowanymi z powietrza i z materiałów technicznych jednej z głębinowych kopalni węgla i z powietrza 12 tartaków francuskich. Tabela I obejmuje 227 gatunków grzybów, w tym 68 jest wymienionych na liście European Confederation of Medical Mycology (ECMM) oraz 17 dodatkowych gatunków, które wyizolowano z tkanek pacjentów. Okazało się też, że 77 gatunków grzybów wydziela mikotoksyny, przy czym cecha ta w 37 wypadkach nie pokrywa się z listą ECMM. Ten fakt powinien skłonić specjalistów do rewizji listy ECMM. Przy wykonywaniu ekspertyz mikologiczno-budowlanych należy w Polsce położyć nacisk na oznaczanie grzybów do gatunków, aby ułatwić tym samym pracę lekarzy.