Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia repolaryzacji w elektrokardiogramie sportowców

Autor:
Zbigniew Krenc
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
122
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
repolaryzacja, spoczynkowy elektrokardiogram, sportowcy
Czytaj

Długotrwały trening fizyczny prowadzi do morfologicznych i czynnościowych zmian w układzie krążenia będących przejawem adaptacji do wysiłku fizycznego. Niektóre z nich mogą być rejestrowane w spoczynkowym elektrokardiogramie jako zmiany w przebiegu repolaryzacji. Repolaryzacja mięśnia sercowego jest złożonym procesem elektrochemicznym przywracającym kardiomiocytom potencjał spoczynkowy oraz stan polaryzacji, który poprzedza kolejną aktywację komórki mięśnia sercowego. W elektrokardiogramie jest reprezentowana przez falę J, zespół ST-T, załamek U oraz odstęp QT (QTc). Najbardziej typowe zmiany dotyczące repolaryzacji obserwowane w elektrokardiogramie sportowców, zależne od zwiększonego napięcia układu przywspółczulnego, to uniesienie odcinka ST (często jako zespół wczesnej repolaryzacji), wysokie załamki T oraz wydłużenie odstępu QT. Niekiedy rejestrowane zmiany (np. ujemne załamki T) mogą sugerować podłoże chorobowe, co stanowi wskazanie do poszerzenia diagnostyki kardiologicznej, zwłaszcza w celu wykluczenia potencjalnych przyczyn nagłej śmierci sercowej. Celem tego artykułu jest przegląd piśmiennictwa na temat fizjologii i patofizjologii repolaryzacji mięśnia sercowego i dostarczenie wskazówek pomocnych w interpretacji zmian w przebiegu repolaryzacji obserwowanych w elektrokardiogramie sportowców.