Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych - nowa jakość w identyfikacji chorych z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Autor:
Agnieszka Młynarska, Rafał Młynarski, Maciej Sosnowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
126
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, ryzyko sercowo-naczyniowe, tomografia komputerowa
Czytaj

Ryzyko sercowo-naczyniowe jest równoznaczne z prawdopodobieństwem incydentu klinicznego, w tym zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, który może wystąpić u pacjenta w określonym czasie. Oszacowanie ryzyka zostało uznane w ostatnich latach za niezbędne do dokonania pełnej oceny klinicznej. Oprócz klasycznych czynników coraz częściej na znaczeniu zyskują nowe sposoby szacowania ryzyka sercowo-naczyniowego. Tomografia komputerowa to najnowsza metoda diagnostyki obrazowej pozwalająca na wykrywanie chorób oraz stanów patologicznych u bezobjawowych pacjentów. (Ta nieinwazyjna metoda diagnostyki serca i naczyń to ogromny postęp profilaktyki sercowo-naczyniowej, umożliwiający w znacznym stopniu redukcję zachorowalności oraz zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, głównie w krajach o wysokim ich współczynniku). Możliwość nieinwazyjnego wykrywania zwapnień w tętnicach wieńcowych wydaje się być czynnikiem motywującym pacjentów do wprowadzenia prozdrowotnych zmian w swoim życiu, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. Wydaje się, iż ta nieinwazyjna metoda oceny ryzyka sercowo-naczyniowego wejdzie na stałe do badań profilaktycznych w kierunku choroby niedokrwiennej i zajmie czołowe miejsce wśród badań w kardiologii prewencyjnej. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd klasycznych metod szacowania ryzyka oraz nową metodę, jaką jest oznaczanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych.