Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Narzędzia wykorzystywane do pomiaru poziomu jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia

Autor:
Izabella Uchmanowicz, Monica Parry, Beata Jankowska-Polańska, Eleni Kletsiou
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
131
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
jakość życia, kwestionariusze, choroby układu sercowo-naczyniowego
Czytaj

Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem (health-related quality of life - HRQoL) uznawana jest za ważny wskaźnik wpływu choroby oraz leczenia na życie pacjentów z chorobami układu krążenia. Praca stanowi krótki przegląd zarówno ogólnych, jak i specyficznych narzędzi pomiarowych wykorzystywanych do oceny poziomu jakości życia u pacjentów z chorobami układu krążenia. Ogromne zainteresowanie jakością życia odpowiada za rozwój nowych narzędzi naukowych, w szczególności kwestionariuszy i skali analogowych. Zastosowanie poszczególnych kwestionariuszy zależy od celu badania. Ze zrozumiałych względów wybór odpowiedniego narzędzia jest skomplikowany. Oczywiście rodzaj kwestionariusza wykorzystany w pracy powinien być dopasowany do konkretnego przypadku klinicznego.