Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rehabilitacja kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego - przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Katarzyna Jerka, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
138
Strona końcowa:
141
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
rehabilitacja, zawał mięśnia sercowego
Czytaj

Rehabilitacja kardiologiczna jest zespołem działań mających na celu jak najszybszy powrót pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej. Jednym z najwcześniej uznanych wskazań do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych bądź ambulatoryjnych jest przebyty zawał serca. Opisano i zastosowano wiele różnych programów rehabilitacji kardiologicznej w zależności od trybu jej odbywania, rodzaju i czasu trwania treningów fizycznych. Celem ich była nie tylko poprawa wydolności fizycznej, ale również osiągnięcie innych korzyści, takich jak: redukcja ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie perfuzji mięśnia sercowego, redukcja nowych incydentów wieńcowych, a przede wszystkim zmniejszenie śmiertelności pacjentów po zawale serca. Im wcześniej po zawale serca rozpocznie się rehabilitację, tym więcej korzyści przyniesie ona choremu. Mimo że wielotygodniowe programy rehabilitacyjne są powszechnie stosowane, to ostatnio pojawiły się doniesienia wskazujące, że nawet krótkie leczenie usprawniające istotnie poprawia stan pacjenta i jego rokowanie. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest leczeniem wielokierunkowym. Chociaż jego integralną część stanowi trening fizyczny, to coraz większe znaczenie przypisuje się procesowi edukacji w ramach prewencji wtórnej. Zaleca się realizację jej przez spotkania i szkolenia prowadzone przez psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki i dietetyków. W niniejszej pracy przedstawiamy przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego stosowanych obecnie metod rehabilitacji kardiologicznej oraz ich skuteczności u pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego.