Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Bartosz Wójcik, Dominika Filipiak-Strzecka, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
142
Strona końcowa:
146
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych
Czytaj

W artykule przedstawiono rezultaty opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych dotyczących wpływu współczulnego odnerwienia nerek na przerost mięśnia lewej komory oraz poprawę czynności serca u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze, efektu terapii resynchronizującej u pacjentów bez wyjściowej śródkomorowej dyssynchronii lewej komory, wpływu włóknienia mięśnia sercowego i dyssynchronii skurczu na odpowiedź na leczenie świeżo rozpoznanej idiopatycznej kardiomiopatii rozstrzeniowej oraz związku czynników angiogennych z ryzykiem wystąpienia ciężkich powikłań u kobiet z podejrzeniem stanu przedrzucawkowego. Omówiono również rezultaty badań dotyczących dokładności echokardiografii wewnątrzsercowej w ocenie aorty u pacjentów poddawanych przezskórnemu wszczepieniu zastawki aortalnej, wykorzystania wczesnej nieinwazyjnej programowanej stymulacji komór w szacowaniu ryzyka nawrotu częstoskurczu komorowego po ablacji, związku mózgowego przepływu krwi z ryzykiem zgonu sercowego lub pilnej transplantacji serca u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca, a także choroby Danona jako przyczyny koncentrycznego przerostu lewej komory.