Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niewydolność krążenia u dorosłego pacjenta z czynnościowo pojedynczą komorą po operacji Fontana - zrozumieć, by leczyć

Autor:
Justyna Rybicka, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
152
Strona końcowa:
156
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
czynnościowo pojedyncza komora, operacja Fontana
Czytaj

Pacjenci z czynnościowo pojedynczą komorą, którzy przebyli operację Fontana, stanowią bardzo trudną grupę chorych. Trudności zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze wynikają z anatomii serca oraz z powikłań, do których dochodzi po upływie kilkunastu lat od operacji. Punktem wyjścia do większości z nich jest brak funkcji tłoczącej prawej komory i mały rzut serca. Do najważniejszych z tych powikłań należą: niewydolność serca, enteropatia z utratą białka do przewodu pokarmowego, powikłania krwotoczne i zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia rytmu serca oraz prawo-lewy przeciek przez kolaterale płucne tętniczo- żylne i żylne systemowo-płucne. Ocena stanu klinicznego pacjentów z czynnościowo pojedynczą komorą po operacji Fontana wymaga zatem przeprowadzenia szczegółowego badania podmiotowego i przedmiotowego, a także wielu badań dodatkowych - czynnościowych i obrazowych. W leczeniu niewydolności krążenia Fontana poza modyfikacją postępowania farmakologicznego należy rozważyć możliwości leczenia inwazyjnego i operacyjnego. Przykładem zabiegu inwazyjnego jest przeznaczyniowe poszerzenie zwężeń w obrębie wytworzonych chirurgicznie połączeń naczyniowych. Z kolei leczenie operacyjne polega najczęściej na konwersji wykonanego wcześniej zespolenia do całkowitego zespolenia żylno-płucnego (TCPC). Pacjenci z zaawansowaną niewydolnością krążenia Fontana wymagają rozważenia kwalifikacji do przeszczepu serca.