Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wydłużony odstęp QT lub atypowy obraz repolaryzacji u zawodowego sportowca

Autor:
Marcin Rosiak, Joanna Lewek, Iwona Cygankiewicz, Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
159
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
atypowy obraz repolaryzacji, wydłużenie QT, zdrowie, sport, sportowiec
Czytaj

U zawodowych sportowców dochodzi do fizjologicznych zmian adaptacyjnych w układzie sercowo-naczyniowym. Spoczynkowe EKG u sportowca zwykle spełnia kryteria prawidłowego elektrokardiogramu, a obserwowane częste odmienności to m.in. bradykardia zatokowa czy cechy przerostu lewej bądź prawej komory serca. W innych przypadkach obraz elektrokardiograficzny może być wybitnie atypowy. Wówczas konieczna jest dalsza diagnostyka i wyjaśnienie, czy obserwowana odmienność jest efektem fizjologicznej adaptacji, czy też związana jest z chorobą serca. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek zawodowego sportowca z atypowym obrazem EKG - 32-letniego mężczyznę, zawodowego piłkarza, diagnozowanego z powodu nietypowego przebiegu okresu repolaryzacji stwierdzonego w zapisie EKG. Badanie echokardiograficzne oraz badanie MRJ wykazały prawidłową budowę i funkcję serca. QTc wynosiło 630 ms i nie ulegało istotnemu skróceniu w trakcie przyspieszania rytmu serca. Wykluczono zespół WPW. Wynik testu pochyleniowego był prawidłowy. W 24-godzninnym zapisie EKG nie stwierdzono arytmii. Przewodzeni przedsionkowo-komorowe było prawidłowe. Ostatecznie u pacjenta rozpoznano "prawdopodobny zespół wydłużonego QT" i zalecono rezygnację ze sportu zawodowego. W opisie przypadku klinicznego zawarto przegląd literatury na temat podobnych zmian w EKG oraz możliwe implikacje kliniczne.