Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby chorobotwórcze w materiale Pracowni Mikologicznej Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy w okresie styczeń 1996 - sierpień 2000

Autor:
Marzenna Mrotek, Barbara Zegarska, Małgorzata Zimna, Wioletta Budna
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
153
Strona końcowa:
157
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
skóra, przydatki skóry, zakażenia, dermatofity, grzybice
Czytaj

Przegląd dermatofitów i dermatofitoz przeprowadzono wśród pacjentów Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy, zgłaszających się do Pracowni Mikologicznej w okresie od stycznia 1996 do sierpnia 2000 roku. Badaniem objęto 16 437 osób, które z uwagi na podejrzenie zakażenia grzybiczego skóry i jej przydatkow kierowano do laboratorium. Pobieranie materiału i diagnostykę mikologiczną przeprowadzano w oparciu o obowiązujące aktualnie metody laboratoryjne. Na podstawie obrazu klinicznego potwierdzonego dodatnim wynikiem hodowli, grzybicę rozpoznano w 4414 przypadkach. Rozkład częstości izolacji szczepów grzybów wykazywał zróżnicowanie w zależności od miejsca infekcji. Z uzyskanego materiału wyizolowano 3637 (82,4%) szczepów dermatofitów i 777 (17,6%) szczepów innych gatunków grzybów. Wśród dermatofitów najczęściej występował Trichophyton rubrum (41,6%), drugie miejsce zajmował Trichophyton mentagrophytes {Trichophyton mentagrophytes varietas granulosum i Trichophyton mentagrophytes varietas interdigitale) (26,9%), trzecie Microsporum canis (8,2%). Grzyby niedermatofitowe izolowano od 777 (17,6%) osób; z tej liczby na grzyby drożdżopodobne przypadało 14% a na grzyby pleśniowe 2,8%. Drożdżaki lipofilne {Malassezia sp.) izolowano od 407 osób (7,5%). Najczęściej rozpoznawano grzybicę płytek paznokciowych stóp (41%), skóry stóp (21%), płytek paznokciowych rąk (13,6%) i skóry gładkiej (12,5%).