Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Narodziny kliniki lekarskiej w Polsce

Autor:
Ryszard W. Gryglewski
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2011
Tom:
74
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
klinika lekarska, Starsza Szkoła Wiedeńska, Akademia Krakowska, historia medycyny XVIII wieku
Czytaj

kliniki lekarskiej w Polsce. We wstępie ukazano zmiany, które zachodziły w medycynie europejskiej w wieku XVIII, ze szczególnym uwzględnieniem sporu, jaki toczył się pomiędzy zwolennikami mechanistycznego sposobu ujmowania zjawisk życiowych i patologicznych (Hoffmann, la Mettrie) a witalistami reprezentowanymi przez zwolenników Ernsta Stahla, skupionymi głównie w tzw. Szkole Montpellier (Barthez, Bordeu). To właśnie na tle konfrontacji materializmu z holizmem, poszukiwań nowych podstaw diagnostyki i terapii (Cullen, Brown) kształtowała się z wolna idea kliniki lekarskiej, której teoretyczne ramy nadał Hermann Boerhaave, wcielił w życie Gerard van Swieten, a wypełnił treścią Ant on de Haen. Powstanie tzw. Starszej Szkoły Wiedeńskiej stanowiło istotny początek nauczania klinicznego w Europie. Z doświadczeń wiedeńskich czerpał Jędrzej Badurski, który u schyłku lat 70. XVIII wieku rozpoczął reformę Wydziału Lekarskiego w Akademii Krakowskiej. W niniejszym artykule, opierając się na źródłach pochodzących z tamtego czasu, podjęto się zrekonstruowania teoretycznych podstaw powstania i praktycznej organizacji pierwszej na ziemiach polskich kliniki. Na podstawie zebranych dokumentów, można przyjąć, że Baclurski był w pełni świadom doniosłości swoich decyzji, a podejmując się reformy, czerpał z najnowszych wówczas osiągnięć teorii i praktyki medycznej. Tym samym klinika krakowska w założeniu w niczym nie ustępowała wiodącym ośrodkom klinicznym ówczesnej Europy.