Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rys historii medycyny powszechnej Józefa Oettingera

Autor:
Ryszard W. Grylewski
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2011
Tom:
74
Numer:
1
Strona początkowa:
18
Strona końcowa:
28
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
historia medycyny, historiografia, analiza źródeł, syntezy historyczne
Czytaj

Poniższy artykuł jest prezentacją i próbą oceny Rysu historii medycyny powszechnej, dzieła autorstwa jednego z wybitniejszych polskich historyków medycyny wieku XIX, Józefa Oettingera. Oettinger był jednym z pierwszych wśród lekarzy, który w sposób świadomy chciał się poświęcić badaniu przeszłości swego zawodu. Omawiana przeze mnie praca miała być w założeniu zwieńczeniem jego wieloletnich badań i przemyśleń. Nigdy jednak, poza paroma fragmentami, nie była drukowana. Dotrwał natomiast do naszych czasów kompletny rękopis przechowywany w zbiorach specjalnych Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rys historii medycyny powszechnej nie miał szczęścia do badaczy. Wspomina się o nim niekiedy, lecz jak dotąd zarówno jego zawartość, styl narracji, układ wewnętrzny, jak i ewentualne inspiracje, które mogły towarzyszyć powstawaniu dzieła, nie były przedmiotem głębszej analizy. Ten tekst ma na celu w pewnym stopniu tę lukę uzupełnić.