Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Setna rocznica śmierci Edmunda Biernackiego ( 1866-1911) - filozofa medycyny i wynalazcy metody pomiaru szybkości sedymentacji erytrocytów

Autor:
Andrzej Grzybowski, Jarosław Sak
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2011
Tom:
74
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
36
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
Edmund Biernacki, odczyn Biernackiego, historia medycyny, filozofia medycyny
Czytaj

Edmund Faustyn Biernacki (1866-1911) byt lekarzem i jednym z przedstawicieli polskiej szkoły filozofii medycyny, a takie pierwszym naukowcem, który w 1897 roku wykorzystał w diagnostyce klinicznej odkryte przez siebie zjawisko sedymentacji erytrocytów. Niestety historyczne fakty dotyczące dokonania tego odkrycia przez Biernackiego przez długi czas były nieznane w piśmiennictwie anglojęzycznym. w setną rocznicę śmierci Biernackiego warto przypomnieć jego osiągnięcia zarówno jako internisty, naukowca-eksperymentatora, filozofa medycyny, jak i wynalazcy metody oznaczania sedymentacji krwinek czerwonych.