Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza przypadków grzybicy paznokci wśród pacjentów Oddziału Dermatologicznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu w latach 1996-marzec 2000

Autor:
Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Ryszard Żaba, D. Dańczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
170
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, analiza, etiologia
Czytaj

Cel pracy: Analiza czynników patogennych grzybicy paznokci na przestrzeni ostatnich 4 lat wśród pacjentów Oddziału Dermatologicznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Materiał i metody: Praca przedstawia retrospektywną analizę 1924 pacjentów z grzybicą paznokci w latach 1996-marzec 2000, w tym 1047 kobiet (w wieku od 2 do 88 lat - 54,4%) i 877 mężczyzn (w wieku od 1 roku do 88 lat - 45,6%). W grupie tej były 43 osoby poniżej 18 roku życia. Wyniki: Najczęstszym czynnikiem patogennym był Trichophyton spp. (1223/1924 - 63,6%), Candida albicans (848/1924 - 44,1%) i Scopulariopsis brevicaulis (287/1924 - 14,9%). Rzadko izolowano Epidermophyton floccosum. Raz stwierdzono obecność Aspergillus spp. Wnioski: 1. Trichophyton spp. jest najczęstszym rodzajem grzybów izolowanych z płytek paznokciowych. 2. Największą grupę chorych stanowią kobiety w grupie wieku 41-60 lat (543/1924 - 28,2%). 3. Grzybicę paznokci stwierdza się głównie w obrębie paznokci nóg lub nóg i rąk.