Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość echokardiografii przezprzełykowej przy przezżylnym usuwaniu elektrod z dużymi wegetacjami w odelektrodowym zapaleniu wsierdzia - doświadczenia jednego ośrodka

Autor:
Andrzej Tomaszewski, Andrzej Kutarski, Michał Tomaszewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
191
Strona końcowa:
195
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
odelektrodowe zapalenie wsierdzia, przezżylne usuwanie elektrod, wegetacje bakteryjne, echokardiografia przezprzełykowa
Czytaj

Wprowadzenie: Rozwój elektroterapii w kardiologii powoduje wzrost liczby pacjentów ze stymulatorami wieloelektrodowymi. Wydłużający się okres ich życia sprawia, że przechodzą oni coraz więcej kolejnych zabiegów, często z pozostawieniem nieczynnych elektrod. Powoduje to wzrost ryzyka powikłań infekcyjnych. Echokardiografia przezprzełykowa (TTE) jest wciąż zbyt rzadko wykorzystywaną metodą diagnostyczną u gorączkujących chorych z implantowanym układem PM/ICD. Cel pracy: Celem pracy była ocena wartości echokardiografii przezprzełykowej przy usuwaniu elektrod z dużymi wegetacjami u chorych z odelektrodowym zapaleniem wsierdzia (LDIE) Materiał i metodyka: W grupie 132 chorych, u których usuwano elektrody drogą przezżylną od maja 2007 r. do października 2008 r., korzystając z systemów mechanicznych (dylatatory Bryda), u 16 osób rozpoznano LDIE z dużymi wegetacjami. W badaniu TEE (Sonos 550, Andover, MO, głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa) zmierzono długość i szerokość wegetacji. Grupa 16 pacjentów składała się z 12 mężczyzn i 4 kobiet (21-78 lat, średnia 59 lat). Wcześniej u 13 z nich implantowano stymulatory dwujamowe (DDD), u 1 - przedsionkowy (AAI), u 1 - dwuprzedsionkowy (BIA), u 1 - stymulator resynchronizujacy. Wszyscy chorzy przed zabiegiem otrzymali dożylnie celowany antybiotyk Wyniki: Średnia długość wegetacji wynosiła 1,8 cm (1,3-2,5 cm), szerokość 1,2 cm (1,0-1,5 cm), a u ponad połowy chorych jeden z wymiarów przekraczał 2 cm. Zabiegi przezżylnego usunięcia elektrod były skuteczne u wszystkich pacjentów, u żadnego nie wykryto objawów klinicznych zatorowości płucnej. Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE) po zabiegu przezżylnego usunięcia elektrod ujawniło niedomykalność zastawki trójdzielnej u wszystkich pacjentów. U 14 z nich niedomykalność zastawki trójdzielnej była mała lub umiarkowana, a u 2 istotna hemodynamicznie, z rozwojem objawów niewydolności serca. Kontrolne badania TEE po zabiegu wykazały obecność klinicznie nieistotnych wegetacji (małe do umiarkowanych) związanych z płatkami zastawki trójdzielnej. U 1 chorego rozpoznano fragment osłonki silikonowej zagubionej podczas usuwania części elektrody. Wniosek: Echokardiografia przezprzełykowa jest dobrym i skutecznym narzędziem diagnostycznym przed- i pooperacyjnej oceny pacjentów z LDIE wymagających usunięcia układu PM/ICD.