Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym

Autor:
Katarzyna Małaczyńska-Rajpold, Krzysz tof Błaszyk, Edward Koźluk, Michał Waśniewski, Wojciech Seniuk, Adrian Gwizdała, Stefan Grajek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
196
Strona końcowa:
203
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nawrotny częstoskurcz węzłowy, ablacja RF, mechanizm arytmii
Czytaj

Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym (AVNRT) jest najczęstszą, a jednocześnie najbardziej złożoną postacią miarowego częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS. Częstoskurcz typu AVNRT dominuje w populacji osób dorosłych i częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Omawiany częstoskurcz powstaje w wyniku zaburzenia szerzenia impulsu elektrycznego w obrębie serca, zarówno u zdrowych, jak i u osób ze strukturalnym uszkodzeniem serca. Początkowo pętla reentry częstoskurczu typu AVNRT lokowana była w węźle p-k. Obserwacje anatomiczne, histologiczne, a także wyniki badań elektrofizjologicznych przyczyniły się do zmiany koncepcji od dualizmu węzła p-k do jego wielopoziomowej architektoniki. W kolejnych latach wykazano, że pętla częstoskurczu typu AVNRT obejmuje większy obszar, w tym łącze przedsionkowo-komorowe, przyległe obszary przedsionka, a szczególnie tzw. wejścia przedsionkowe zróżnicowane co najmniej na wejście przednio-górne i tylno-dolne, rzadziej wejście od strony lewego przedsionka. Przedstawiamy mnogość postaci tej arytmii, ich modele anatomiczne i patofizjologiczne. Opisujemy metody leczenia, w tym sposoby doraźnego przerwania częstoskurczu oraz inwazyjnego leczenia przy pomocy ablacji RF. Ponadto omawiamy czynniki mające wpływ na decyzję terapeutyczną oraz wskazania do ablacji RF u pacjentów z AVNRT.