Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ogólne zalecenia badań przesiewowych dla sportowców oraz zasad kwalifikacji i dyskwalifikacji z uprawiania dyscyplin sportowych w kontekście nagłych zgonów sercowych podczas zawodów sportowych

Autor:
Anna Malwina Kamelska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
204
Strona końcowa:
208
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
skrining sportowców, badania przesiewowe sportowców, dyskwalifikacja sportowców, nagła śmierć sercowa
Czytaj

Tematem opracowania jest analiza rekomendacji kardiologicznych dotyczących kwalifikacji i dyskwalifikacji do uprawiania dyscyplin sportowych w kontekście nagłych zgonów sercowych na boisku sportowym. Omówiono podstawy preselekcji do uprawiania sportu. Przedstawiono obecny stan programów skrinigowych (w Europie, USA i w Polsce) dotyczących głównie zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Oceniono fizjologiczną oraz patologiczną przebudowę serca w wyniku stymulacji wysiłkiem fizycznym. Określono granice, które są niezbędne w przypadku rozróżniania sportowej przebudowy serca od patologii. Podstawy dyskwalifikacji sportowców podano na podstawie dokumentów amerykańskich (36th Bethesda Conference) oraz europejskich (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne). W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na najczęstsze jednostki chorobowe, takie jak: kardiomiopatia przerostowa, syndrom Marfana, "kanałopatia" oraz arytmia. Badania pokazują, iż stosowanie metod skriningowych przez włoskich lekarzy powoduje zmniejszenie śmiertelności podczas zawodów sportowych w wyniku nagłej śmierci sercowej. Diagnoza anomalii sercowo-naczyniowych w przypadku sportowców wyczynowych powinna być bardzo restrykcyjna i prowadzona w wielu krajach na wzór włoskich procedur. Istnieje ciągła potrzeba modyfikacji rekomendacji, tak aby zmniejszyć kontrowersje dotyczące kwalifikacji i dyskwalifikacji do uprawiania dyscyplin sportowych.