Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wisfatyna - wróg czy przyjaciel?

Autor:
Anna E. Płatek, Filip M. Szymański
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
209
Strona końcowa:
212
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wisfatyna, czynniki ryzyka, choroby sercowo-naczyniowe
Czytaj

Wisfatyna jest jedną z najpóźniej opisanych adipokin, produkowaną przede wszystkim w tkance tłuszczowej. Pełni w organizmie różnorakie funkcje, które nie mogą zostać jednoznacznie określone jako korzystne lub negatywne. Zmienione stężenia tego białka o właściwościach insulinomimetycznych i prozapalnych występują w wielu jednostkach chorobowych, takich jak otyłość, cukrzyca, obturacyjny bezdech senny, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła choroba nerek czy niektóre nowotwory. Wisfatyna bierze udział w procesie aterogenezy, jednocześnie, paradoksalnie, zmniejszając napięcie ścian naczyń i pobudzając neowaskularyzację, oraz stymuluje włóknienie mięśnia sercowego. Wiele z wymienionych stanów klinicznych jest istotnymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a hiperwisfatynemia towarzyszy wystąpieniu ostrych zespołów wieńcowych czy udarów niedokrwiennych mózgu. Jednak pojedyncze doniesienia wskazują na pewne kardioprotekcyjne działanie wisfatyny, wyrażone m.in. znacznym zmniejszeniem ogniska martwicy mięśnia sercowego podczas podania przy reperfuzji. Potrzebne są dalsze badania, które być może pozwolą w przyszłości nazwać niekorzystną do tej pory wisfatynę cichym sprzymierzeńcem kardiologa.