Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Interakcje leków przeciwgrzybiczych stosowanych ogólnie z innymi grupami leków

Autor:
Eugeniusz Baran
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
174
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
interakcje leków, preparaty przeciwgrzybicze, główne grupy leków
Czytaj

Interakcja leków może być oparta o mechanizm farmakokinetyczny bądź farmakodynamiczny. Farmakokinetyczna interakcja dotyczy konkurencji o receptory lub działania na układy, co może wywołać efekt nasilenia lub osłabienia skuteczności leku. Wystąpienie objawów interakcji nie występuje w każdym przypadku otrzymywania przez pacjenta leków, które mogą ją wywołać. W pracy poglądowej podano najczęstsze przykłady możliwych interakcji leków przeciwgrzybiczych stosowanych z innymi, szeroko stosowanymi preparatami ogólnymi.