Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kardiomiopatia tachyarytmiczna - ważny i niedoceniany problem kliniczny

Autor:
Michał Ziołkowski, Piotr Sobański, Dorota Bednarska, Władysław Sinkiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
216
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia tachyarytmiczna, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca
Czytaj

W dobie wzrastającej chorobowości z powodu niewydolności serca znaczenia nabiera poszukiwanie potencjalnie odwracalnych przyczyn, doprowadzających do dysfunkcji mięśnia sercowego. Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachycardia-induced cardiomyopathy - TIC,) według aktualnie obowiązującej klasyfikacji jest postacią kardiomiopatii rozstrzeniowej, niezwiązaną z występowaniem rodzinnym. Patomechanizm prowadzący do rozwinięcia objawów niewydolności serca w TIC, znany od stu lat, związany jest z szybką czynnością hemodynamiczną komór, której podłożem najczęściej jest arytmia. Rozpoznanie kardiomiopatii tachyarytmicznej można postawić jedynie retrospektywnie, kiedy po wyleczeniu arytmii czynność komór ulega poprawie lub normalizacji. Dłuższy czas trwania arytmii i większy stopień uszkodzenia serca zmniejszają szansę na powrót prawidłowej czynności hemodynamicznej mimo uzyskania kontroli rytmu. Biorąc pod uwagę częstość występowania tachyarytmii w populacji pacjentów z NS należy oczekiwać, że u istotnego odsetka pacjentów TIC może przynajmniej współodpowiadać za upośledzenie czynności komór serca. Pojawiające się współcześnie prace prowadzone na nielicznych i niejednorodnych grupach pacjentów sugerują niedocenianie związku między zaburzeniami rytmu serca a pogorszeniem funkcji serca jako pompy. Tym samym częstość rozpoznawania TIC wydaje się znacznie zaniżona. W dobie, kiedy postęp w zakresie elektrokardiologii stwarza możliwości skutecznego leczenia zaburzeń rytmu, warto częściej poszukiwać tej potencjalnie odwracalnej postaci kardiomiopatii w populacji chorych z NS.