Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe trendy w elektroterapii niewydolności serca

Autor:
Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
223
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
CRT, resynchronizacja, niewydolność serca
Czytaj

Niewydolność serca to doniosły problem populacyjny, który corocznie dotyka miliony ludzi na świecie i generuje wielomilionowe obciążenie dla systemów zdrowotnych krajów rozwiniętych. Ogromny postęp w leczeniu farmakologicznym tej jednostki chorobowej, jaki dokonał się w ciągu minionych 20 lat, spowodował, że wydłużył się czas przeżycia chorych, jednak rokowanie nadal jest złe. Rozwój elektroterapii sprawił, że część pacjentów może być skutecznie leczona przy pomocy urządzeń wszczepialnych, co wydłuża przeżycie i, co równie ważne, często poprawia jakość życia. W związku z ciągłym postępem współcześnie stajemy przed wieloma wyzwaniami, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w trakcie kwalifikowania do zabiegów, wszczepiania urządzeń różnego typu i opieki poimplantacyjnej chorych z niewydolnością serca. Artykuł ten przedstawia w zarysie najważniejsze zagadnienia dotyczące elektroterapii niewydolności serca poruszane w ostatnim roku, w szczególności zaś przewidywania odpowiedzi na resynchronizację, rozszerzenia wskazań do implantacji kardiostymulatorów resynchronizujących, selekcji pacjentów do pierwotnej prewencji nagłego zgonu sercowego przy użyciu wszczepialnych kardiowerterów- defibrylatorów oraz tzw. optymalizacji ustawień.