Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niewydolność serca - przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Marta Nowakowska, Łukasz Chrzanowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
224
Strona końcowa:
226
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych
Czytaj

Z uwagi na rozwój metod prewencji i terapii choroby wieńcowej oraz wydłużenie czasu przeżycia populacji ogólnej wzrasta liczba osób z niewydolnością serca. Niewydolność serca jest z tego względu coraz istotniejszym zagadnieniem w pracy zarówno kardiologa, internisty, jak i lekarza POZ - wzrost liczby pacjentów zachęca do określenia tej jednostki nową epidemią XXI wieku. Trwają poszukiwania nowych grup leków oraz urządzeń, które poprawiłyby funkcję skurczową mięśnia lewej komory oraz złagodziły dolegliwości z niej wynikające. Badacze próbują określić rolę znanych dotąd metod diagnostycznych u pacjentów z de novo rozpoznaną niewydolnością w celu wykrywania tła niedokrwiennego dolegliwości, a także na podstawie markerów laboratoryjnych określić odpowiedź na terapię resynchronizujacą. Nieoczekiwane wyniki uzyskano badając preferencje pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością serca odnośnie podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (cardiopulmonary resuscitation - CPR) oraz oczekiwań odnośnie jakości życia.