Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Przemysław Trzciński, Dominika Filipiak-Strzecka, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
231
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
trening fizyczny, stetyny, miażdżyca, stan przednadciśnieniowy, TAVI
Czytaj

W artykule omówiono rezultaty opublikowanych ostatnio badań klinicznych dotyczących znaczenia prognostycznego dominującej tętnicy wieńcowej u pacjentów z chorobą wieńcową, wpływu treningu wytrzymałościowego na obraz kliniczny pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową, oddziaływania wysiłku fizycznego na wydolność dorosłych pacjentów z systemową prawą komorą, zależności między zażywaniem statyn a wystąpieniem nowotworu złośliwego po transplantacji serca, rokowaniem i obrazem klinicznym pacjentów ze zwapniałymi blaszkami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych. Przedstawiono również wyniki długoterminowych badań klinicznych i angiograficznych u chorych na cukrzycę po rewaskularyzacji z implantacją stentów uwalniających leki wczesnej generacji, badań patofizjologii stanu przednadciśnieniowego, czynniki predykcyjne występowania ostrego uszkodzenia nerek po przezskórnej implantacji zastawki aortalnej oraz rokowanie pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niedomykalnością mitralną po przezskórnej implantacji zastawki aortalnej.