Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wyboista droga do ostatecznego rozpoznania tętniczego nadciśnienia płucnego z dalszymi wyzwaniami terapeutycznymi

Autor:
Karolina Frynas, Łukasz Chrzanowski, Radosław Kręcki, Michał Plewka, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
232
Strona końcowa:
235
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne, niewydolność prawokomorowa serca, ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej
Czytaj

W artykule przedstawiono opis 47-letniej kobiety przyjętej do kliniki z powodu znacznego ograniczenia tolerancji wysiłku oraz duszności. Chora przez 10 miesięcy była diagnozowana w kierunku licznych jednostek chorobowych, mogących być przyczyną zgłaszanych dolegliwości. Kolejno wykluczano chorobę niedokrwienną serca, miastenię, sarkoidozę, procesy nowotworowe i astmę. W trakcie tej długiej diagnostyki dwukrotnie wykonano w specjalistycznych gabinetach kardiologicznych badanie echokardiograficzne, jednak mimo stwierdzanych w nim cech przeciążenia ciśnieniowego prawej komory serca nie zalecano dalszej diagnostyki w poszukiwaniu patologii w krążeniu płucnym. W badaniu echokardiograficznym wykonanym w klinice stwierdzono cechy ciężkiego nadciśnienia płucnego (SPAP 100 mmHg, mPAP 42 mmHg). W celu ustalenia jego etiologii wykonano angio-TK tętnic płucnych, przezprzełykowe badanie echokardiograficzne, badanie spirometryczne, przeprowadzono diagnostykę w kierunku chorób tkanki łącznej i chorób zakaźnych. Parametry ciężkiego nadciśnienia płucnego potwierdzono dokonując pomiaru średniego ciśnienia w tętnicy płucnej oraz naczyniowego oporu płucnego w cewnikowaniu prawostronnym serca. Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych rozpoznano idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne z nasileniem objawów do IV klasy wg WHO. Włączono leczenie zgodnie z programem terapeutycznym tętniczego nadciśnienia płucnego Narodowego Funduszu Zdrowia. W czasie kolejnych 6 miesięcy po kilkukrotnej modyfikacji farmakoterapii obserwowano poprawę stanu klinicznego pacjentki.