Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Płyn w worku osierdziowym po zabiegu wszczepienia stymulatora serca: rewizja układu czy obserwacja stanu

Autor:
Roman Steckiewicz, Przemysław Stolarz, Dariusz A. Kosior, Elżbieta Świętoń, Radosław Piątkowski, Andrzej Zieliński, Marian Pieniak, Marcin Grabowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
236
Strona końcowa:
238
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
płyn w osierdziu, stała stymulacja serca, elektrody screw-in
Czytaj

W artykule przedstawiono przypadek pojawienia się płynu w worku osierdziowym z echokardiograficznymi cechami kompresji jam prawego serca u 87-letniej kobiety po wszczepieniu stymulującego serce układu przedsionkowo-komorowego typu DDD drogą przezżylną z dostępu od żyły podobojczykowej lewej, z zastosowaniem elektrod stabilizowanych czynnie typu screw-in z powodu poronnych napadów MAS w przebiegu zespołu tachykardia-bradykardia. Mimo narastania ilości płynu w worku osierdziowym z towarzyszącymi zaburzeniami hemodynamicznymi i pogarszaniem się stanu chorej wahano się między postępowaniem zachowawczym a repozycją elektrody przedsionkowej, która, jak podejrzewano, przemieściła się poza mięsień serca. Wstrzymano się z interwencją inwazyjną mimo istotnej ekspresji stanu klinicznego i dynamiki zmian w badaniach obrazowych. Dotychczasowa obserwacja potwierdziła słuszność początkowo kontrowersyjnej decyzji i pozwoliła na uniknięcie leczenia zabiegowego. Odnotowano poprawę stanu klinicznego pacjentki i ustąpienie echokardiograficznych cech wysięku w worku osierdziowym.