Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ grzybów na zdrowie ludzi

Autor:
Ewa Bogacka, Krzysztof Matkowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
175
Strona końcowa:
179
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, alergia na grzyby pleśniowe
Czytaj

Grzyby są bardzo rozpowszechnioną w przyrodzie grupą organizmów. W sprzyjających okolicznościach mogą wywoływać infekcje grzybicze, reakcje toksyczne i alergiczne u ludzi i zwierząt. Obecnie obserwuje się wzrost infekcji grzybiczych oraz reakcji nadwrażliwości na antygeny grzybów wśród ludzi. W artykule podano przykłady na wzrastającą inwazyjność grzybów oraz omówiono zespoły chorobowe wynikające z nadwrażliwości na antygeny grzybicze. Wymieniono również grzyby zasiedlające pomieszczenia mieszkalne w zależności od konstrukcji budynku i stanu zawilgocenia oraz ich wpływ na zdrowie mieszkających w nich ludzi. Porównując analizy mikologiczne, przeprowadzone przez autora w budynkach mieszkalnych z danymi z piśmiennictwa, można stworzyć listę najczęściej spotykanych gatunków grzybów, zarówno w budownictwie, w glebie, jak i w tkankach roślinnych i zwierzęcych. Najczęściej grzyby tego samego gatunku są odpowiedzialne za choroby nadwrażliwości u ludzi. Są to: Penicillium notatum, P. waksma-ni, P. variabile, Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata, Trichoderma viride, T. harzianum, Aspergillus niger, A. sulphureus, Fusarium oxy-sporum, Mucor hiemalis. Nasuwa się wniosek, że tak liczne w przyrodzie grzyby w 80% są reprezentowane przez około 20 gatunków, najlepiej przystosowanych do życia w różnorodnych środowiskach. Również te gatunki łącznie z drożdżami są najczęstszymi przyczynami infekcji grzybiczych u ludzi co ma dodatkowy aspekt praktyczny.