Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia osi tarczycowej w otyłości wieku rozwojowego

Autor:
Anna M. Gertig, Elżbieta Niechciał, Bogda Skowrońska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
3
Strona początkowa:
116
Strona końcowa:
119
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
otyłość, oś tarczycowa, subkliniczna niedoczynność tarczycy (SNT), leptyna, leczenie
Czytaj

W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród badaczy wzbudza zależność między funkcją gruczołu tarczowego a masą ciała w populacji dzieci otyłych. W literaturze światowej ukazują się wyniki licznych badań dotyczących tego zagadnienia, z których duża część koncentruje się na istocie relacji łączącej funkcjonowanie osi tarczycowej z masą ciała. Nadal jednak nie ustalono jednoznacznie, czy zmiany w stężeniach hormonów tarczycy i TSH, które obserwuje się u otyłych, są przyczyną czy raczej konsekwencją podwyższonej masy ciała. Najczęściej postulowanym mechanizmem łączącym otyłość z zaburzeniami gruczołu tarczowego jest bezpośrednia zależność między stężeniami TSH i leptyny. Leptyna, działając na poziomie podwzgórza poprzez neurony podwzgórzowe odpowiedzialne za syntezę TRH, powoduje wzrost stężeń TRH i TSH. Obserwowana jest dodatnia korelacja pomiędzy masą ciała a stężeniem leptyny, a wzrost jej stężenia związany jest ze wzrostem stężenia TSH. Nadal jednak wśród badaczy wiele kontrowersji budzi odpowiedź na pytanie, czy te często subtelne zmiany w stanie tyreometabolicznym wymagają leczenia tyroksyną. Problematyczność tego zagadnienia potęguje coraz powszechniej przyjmowana hipoteza, zgodnie z którą zmiany w osi tarczycowej pojawiają się wtórnie do zaburzeń masy ciała. Z powyższego wynika, że u dzieci z otyłością powinno się przede wszystkim kłaść nacisk na zmianę stylu życia i konieczność redukcji masy ciała, traktując leczenie substytucyjne jako działanie uzupełniające.