Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność kremu z Centella Asiatica i Pinus Sylvestris w leczeniu blizn i oparzeń. Badanie kliniczne

Autor:
Edelisa Moredo Romo, Fernanda Pastrana Fundora, Cesar Ramírez Albajes, Lissette Esteris López, Zelenkova Hana
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
110
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
blizny, oparzenia, Centella Asiatica, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Blizny i oparzenia stanowią istotny problem, z jakim zgłaszają się dzieci do dermatologa. Zmiany te pozostawiają trwały i szpecący ślad. Cel pracy: Określenie skuteczności kremu Cicatrix® (Catalysis laboratoria, Madryt, Hiszpania) w leczeniu pooperacyjnych blizn i oparzenia II stopnia. Wykazanie, że alternatywne leczenie działa w krótkim czasie i ma minimalne działania niepożądane. Materiał i metody: Kontrolowane, otwarte badanie kliniczne II fazy objęło 100 pacjentów obu płci, w wieku od 0 do 18 lat, u których występowały pooperacyjne blizny i poparzenia. Badanie prowadzono w Poradni Dermatologicznej Szpitala Dermatologicznego im. Juana Manuela Márqueza (Dermatology Service at the Pediatric Hospital Juan Manuel Márquez). Zmiany były oceniane klinicznie (kolor, wielkość) kilka razy w czasie badania. Wyniki kliniczne wiązano z danym demograficznymi (płeć, wiek) w celu analizy w poszczególnych kategoriach. Krem Cicatrix® nanoszono na zmiany 2×dziennie przez 8 tygodni. Wyniki: 57,1% oparzeń ustąpiło po 8 tygodniach leczenia bez pozostawienia śladu i 46,7% blizn uległo zmniejszeniu o więcej niż 50%. W stopniu większym niż 50% stwierdzono poprawę barwy u 95,2% chorych z bliznami i u 72% z poparzeniami. 98,7% pacjentów z bliznami i 100% pacjentów z oparzeniami odpowiedziało na leczenie. Nie stwierdzono działań niepożądanych. Wnioski: Preparat Cicatrix® stanowi doskonałą alternatywę terapeutyczną w leczeniu blizn i oparzeń.