Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: BP180 IgG ELISA jest bardziej użyteczna od BP230 IgG ELISA w diagnozowaniu IgG-zależnych podnaskórkowych autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych

Autor:
Justyna Gornowicz-Porowska, Paweł Pietkiewicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
116
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
choroby skóry pęcherzowe, pemfigoid, kolagen typu XVII, białko BP230, ELISA
Czytaj

Wprowadzenie: Podnaskórkowe autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe (PADP) cechują się klinicznie skórnymi i/lub śluzówkowymi pęcherzami, histologicznie tworzeniem pęcherzy podnaskórkowych i immunologicznie krążącymi i tkankowo związanymi autoprzeciwciałami przeciwko białkom połączenia skórno-naskórkowego. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie wartości diagnostycznej (proporcji wyników pozytywnych) dwóch komercyjnych testów, BP180 i BP230 IgG ELISA, w rutynowej diagnostyce IgG-zależnych PADP w warunkach polskiej uniwersyteckiej kliniki dermatologicznej. Materiał i metody: Analizowano surowice od 35 pacjentów z nowo rozpoznanymi IgG-zależnymi PADP za pomocą testów BP180 i BP230 IgG ELISA. Wyniki: Wśród 35 pacjentów z PADP, 25,7% wykazało pozytywne wyniki BP230 ELISA, a 77,14% pozytywne wyniki BP180 ELISA. Stosując test McNemara i dokładny test Liddella, wykazano statystycznie istotne różnice w użyteczności dwóch testów laboratoryjnych (test McNemara, p=0,0005; dokładny test Liddella, p=0,0003). Wnioski: BP230 IgG ELISA powinien być przeprowadzany tylko u pacjentów z PADP posiadających negatywne wyniki BP180 ELISA lub w przypadkach pemfigoidu pęcherzowego uważanych za klinicznie mniej typowe.