Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wiedzy studentów kosmetologii i farmacji o wpływie promieniowania UV na organizm ludzki

Autor:
Katarzyna Wołosik, Małgorzata Knaś, Marta Wacewicz, Mateusz Krzysztof Maciejczyk, Agnieszka Pietrzykowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
121
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
promieniowanie UV, ochrona przeciwsłoneczna, wiedza, studenci
Czytaj

Wprowadzenie: Ekspozycja na promieniowanie UV może mieć wiele negatywnych skutków na organizm ludzki. Światło słoneczne lub jego składowe są wykorzystywane w leczeniu chorób skóry. Cel pracy: Celem pracy było ocena wiedzy studentów Kosmetologii (CS) i Farmacji (PS) na temat wpływu promieni UV na organizm ludzki. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 132 studentów kierunku Kosmetologia i Farmacja UM w Białymstoku. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki: 89% CS i PS posiada wiedzę, że opalenizna jest naturalną fizjologicznie reakcją skóry w wyniku jej ekspozycji na promienie UV. 96% CS i 100% PS wie, iż synteza witaminy D jest korzystnym działaniem promieni UV. 36% CS i tylko 9% PS wymieniło korzystny wpływ ekspozycji na promienie UV w przebiegu anemii; była to istotna statystycznie różnica (p=0,001). 98% studentów obu kierunków umiało wyjaśnić pojęcie fototypu skóry, ale tylko 36% CS i 24% PS podało, że wyróżniamy VI fototypów. Badanie wykazało istotne różnice w zachowaniach i przekonaniach dotyczących opalania pomiędzy dwoma grupami. Test t-Studenta nie wykazał istotnych statystycznie różnic wiedzy na temat wpływu promieniowania UV CS i PS (p=0,955). Wnioski: Wiedza studentów Kosmetologii i Farmacji na temat wpływu promieniowania UV jest zbliżo - na, jednakże zauważa się zmiany zachowania i przekonań dotyczących opalania wśród studentów Kosmetologii po wykładach z dermatologii czy kosmetologii. Studenci Kosmetologii i Farmacji mogą być pierwszymi, którzy będą wpływać na zachowania, przekonania i wybór ochrony przed promieniowaniem UV wśród swoich pacjentów, a tym samym zmniejszać ryzyko wystąpienia jego negatywnych skutków. Skłania to do wprowadzania nowych programów edukacyjnych wśród studentów studiów medycznych w tej kwestii.