Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tinea incognito - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Anna Lis-Święty, Beata Bergler-Czop, Dominka Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
138
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
grzybica skóry, mikologia, histopatologia
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica skóry gładkiej klinicznie manifestuje się jako owalne lub obrączkowate, dobrze odgraniczone ogniska złuszczające, o większym nasileniu zmian na brzegach i ich ustępowaniu w części centralnej. Ogniska mogą przypominać łuszczycę, mieć charakter pęcherzykowy, krostkowy lub wypryskowy. Określenie tinea incognito odnosi się do infekcji dermatofitami, której obraz został zmieniony przez stosowanie kortykosteroidów ogólnie lub miejscowo, przez co typowe cechy kliniczne zostały zamaskowane. Cel pracy: Zwrócenie uwagi na trudności diagnostyczne i błędy terapeutyczne w infekcjach grzybiczych skóry gładkiej. Opis przypadku: Pacjentka, lat 38, przyjęta do Kliniki Dermatologii z powodu trwających od 5 lat zmian o charakterze rumieniowo-nadżerkowym o układzie obrączkowatym w obrębie tułowia i kończyn. Ze względu na ujemne wyniki badań mikologicznych zmiany początkowo rozpoznawano i leczono jako alergiczne maściami kortykosteroidowymi, następnie chorą z podejrzeniem choroby pęcherzowej skóry skierowano do kliniki. W badaniu histopatologicznym za pomocą barwień PAS i Grocott wykazano cechy infekcji grzybiczej naskórka i mieszków włosowych. Po zastosowaniu leczenia doustnego itrakonazolem uzyskano całkowite ustąpienie objawów chorobowych. Wnioski: Rozpoznanie tinea incognito ustala się na podstawie badania mikologicznego. W razie ujemnych wyników badania bezpośredniego i posiewu przy podejrzeniu infekcji grzybiczej należy wykonać badanie histopatologiczne. Chory powinien zostać poinformowany o przejściowym zaostrzeniu objawów, jakie zwykle pojawiają się po zmianie terapii.