Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: WSPÓŁCZESNE METODY DIAGNOSTYKI I LECZENIA OMDLEŃ WAZOWAGALNYCH U DZIECI

Autor:
Agnieszka Zygmunt, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
255
Strona końcowa:
260
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
omdlenie wazowagalne, patomechanizm, diagnostyka, leczenie
Czytaj

Omdlenia w medycynie wieku rozwojowego jawią się jako niezwykle ważny problem kliniczny. Najczęstszym ich rodzajem są omdlenia wazowagalne (neurogenne, neurokardiogenne), które u dzieci stanowią nawet do 75-80% wszystkich omdleń. W pracy omówiono współczesne poglądy na temat patomechanizmu omdlenia wazowagalnego, z uwzględnieniem mechanizmów odpowiedzialnych za obwodowy i centralny typ tego omdlenia. Przedstawiono także rolę testu pionizacyjnego w diagnostyce omdleń wazowagalnych oraz różne metody leczenia.