Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: BISFOSFONIANY - NADZIEJA NA SKUTECZNE LECZENIE OSTEOPOROZY W WIEKU ROZWOJOWYM

Autor:
Elżbieta Loba-Jakubowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
264
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
bisfosfoniany, osteoporoza, dzieci
Czytaj

aBisfosfoniany są lekami powszechnie stosowanymi w leczeniu osteoporozy u dorosłych pacjentów. W ostatnich latach podjęto także próby zastosowania tych leków u dzieci we wrodzonej łamliwości kości, w ciężkich postaciach idiopatycznej osteoporozy młodzieńczej oraz w osteoporozie posteroidowej. Bisfosfoniany hamują resorpcję kości i zwalniają tempo przemian metabolicznych w kośćcu także w wieku rozwojowym. Leczenie analogami pirofosforanu korzystnie wpływa na wzrost gęstości mineralnej kości, zmniejszenie dolegliwości bólowych i ograniczenie liczby złamań, zwiększa aktywność ruchową, a poprzez to poprawia jakość życia przewlekle chorych dzieci bez znaczących objawów niepożądanych. Słowa kluczowe: bisfosfoniany, osteoporoza, dzieci