Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: W SPRAWIE WNĘTROSTWA - CZYNNIKI MORFOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE W ASPEKCIE WSKAZAŃ I WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO

Autor:
Wojciech Kuzański, Tomasz Talar
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
277
Strona końcowa:
281
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wnętrostwo, jądrowód, płodnoość, FSH, testosteron, estradiol, progesteron, orchidopeksja Abstract: Cryptorchidism concerns 1-4% of male newborns. Despite of many theories, the reason
Czytaj

Wnętrostwo występuje u 1-4% noworodków płci męskiej. Pomimo wielu hipotez, do dziś nie ustalono jednoznacznie przyczyny zaburzonego zstępowania jąder. Proces zstępowania, czynniki i mechanizmy odpowiedzialne za jego przebieg, są od lat tematem wielu prac badawczych i nadal czekają na ostateczne wyjaśnienie. Faktem jest, że u większości noworodków dotkniętych tą wadą, dochodzi do samoistnego zstąpienia jąder do moszny, co sprawia, iż w wieku 2 lat wnętrostwo dotyczy już tylko 1% chłopców. Dlatego też, nie podejmuje się leczenia tej wady zaraz po urodzeniu. W ostatnich latach, w związku z poczynionymi przez niektórych autorów obserwacjami o wpływie czasu przeprowadzenia orchidopeksji na płodność i prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu w niezstąpionej gonadzie, wiek chłopców poddawanych zabiegowi uległ obniżeniu. Obecnie uważa się, iż w przypadku braku samoistnego zstąpienia i nieefektywnej terapii hormonalnej, operacyjne sprowadzenie jądra do moszny powinno być dokonane między 2 a 3 rokiem życia dziecka. Istnieją jednak prace badawcze podważające związek czasu przeprowadzenia zabiegu z płodnością dojrzałych mężczyzn. Spotyka się także artykuły wykazujące szkodliwy wpływ terapii hormonalnej na komórki germinalne w niezstąpionych gonadach. Autorzy pracy, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, przedstawili współczesne poglądy na temat patogenezy wnętrostwa. Szczególnie szeroko omówiono hormonalne i immunologiczne uwarunkowania wnętrostwa oraz zaburzenia budowy jąder mogących mieć wpływ na płodność.